Εκτύπωσε


Περιγραφή προϊόντος

Red

AA: 101


Σε προστατευτική συσκευασία κυλίνδρου.