Εκτύπωσε


Περιγραφή προϊόντος

Silver

AA: 94


Σε προστατευτική συσκευασία κυλίνδρου.